Wet op de Reisovereenkomst 2018

Op 1 juli 2018 zullen wij in de praktijk moeten gaan werken met de nieuwe wet op de reisovereenkomst. Fadiro is daar natuurlijk ook mee aan de slag gegaan, om vervolgens te bekijken in hoeverre dit gevolgen heeft voor BAS.

Omdat de wetteksten erg uitgebreid zijn, is het heel lastig om op een eenvoudige wijze helder te krijgen hoe je nu moet handelen bij de verschillende soorten van boekingen.

Fadiro heeft een actief schema gemaakt waarin gekeken kan worden hoe je als reisbureau nu moet handelen bij de verschillende mogelijke vormen van boekingen.

Op deze wijze proberen wij de materie helderder te maken.

Deze pagina's zijn echter besloten en alleen toegankelijk voor afnemers van BAS.

Door middel van de knop hieronder kom je op een inlogpagina om met het door ons in BAS bekend gemaakte wachtwoord de pagina's te bekijken.

Door in te loggen verklaar je akkoord te gaan met het volgende:

Fadiro heeft getracht om op basis van de concept wettekst een beeld te schetsen van de gevolgen voor de reisagent bij het in de praktijk brengen van de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst, die per 1 juli 2018 effectief gehanteerd moet worden.

Fadiro heeft hiervoor een interactief schema ontwikkeld naar beste kunnen en vermogen. Fadiro is echter nimmer aansprakelijk voor de genoemde resultaten en de besluiten die de gebruiker neemt aan de hand van de resultaten van dit schema.