top of page

BAS ADMINISTRATIE
 

De kern van het reisbureau is natuurlijk de administratie. Fadiro heeft met BAS gekozen voor een logische scheiding tussen uw dossieradministratie en de overige administratie. In BAS voert u uw complete dossieradministratie, inclusief financiële (kas, pin, bank, enz.) verwerkingen. Alle mutaties zijn in BAS bijzonder eenvoudig en gemakkelijk te verwerken. Tenslotte wilt u dagelijks kunnen vertrouwen op uw debiteuren- en crediteurenstand aangaande uw dossiers.
 
Overige vastleggingen zoals uw kosten- en salarisadministratie voert u gescheiden in een ander administratiesysteem. Standaard heeft u de mogelijkheid om gegevens uit uw BAS administratie maandelijks te exporteren naar Exact Online. Wij hebben voor deze opzet gekozen omdat de ontwikkelingen op het gebied van financiële software ook niet stilstaan. Ieder z'n vak is daarbij ons motto. En met de vele BAS gebruikers die al op deze wijze werken, kunnen wij concluderen: het werkt!
 
Door deze scheiding adviseren wij u om te kiezen voor meer dan één bankrekening, één of meerdere rekeningen specifiek voor de verwerking in BAS en één of meerdere rekeningen in het standaard boekhoudprogramma. Veel reisbureaus (ook niet BAS gebruikers) werken al op deze wijze. Voordeel? De benodigde vakkennis om de bankverwerking in BAS te kunnen doen is gering en kan dagelijks plaatsvinden. De niet-dossiergerelateerde administratie vergt veelal meer administratieve kennis en kan minder frequent gebeuren. U kunt dat deel eventueel uitbesteden aan uw administratie- of accountantskantoor. Kiest u voor Exact Online, dan kiest u ook voor een complete webbased oplossing voor uw administratie en hoeft dat deel van de administratie niet op uw kantoor plaats te vinden.
 
Ook Fadiro biedt u mogelijkheden voor administratieve dienstverleningen.
Lees meer...

bottom of page