top of page

BAM: de afrekenmodule voor leveranciers
 

Een leverancier van reisdiensten kan op verschillende manieren financieel afrekenen met reisagenten.

Fadiro heeft met BAM een afrekenmethode beschikbaar voor leveranciers die met reisagenten samenwerken die ons reisbureau-dossieradministratiesysteem BAS in gebruik hebben.

BAM is een betrouwbaar en beter alternatief dan Direct Billing/Directe Incasso. De afrekenmethode is door de ANVR beoordeeld als een goed functionerende oplossing in de samenwerking tussen leveranciers (touroperators) en reisagenten. 

BAM in BAS
Als marktleider met meer dan 80
% van de ANVR aangesloten reisbureaus als afnemers van BAS, is Fadiro in staat gebleken om een voor die grote groep efficiënt financieel afwikkelingssysteem te ontwikkelen dat vele voordelen biedt voor zowel de reisagent als de touroperator.
Naast de bestaande afrekenmethoden kan BAM in BAS worden toegepast wanneer touroperator en reisagent samen overeenkomen om op deze wijze af te rekenen.

Wat is BAM?
De kern van BAM is het geautomatiseerd afrekenen met de touroperator van klantbetalingen aan reisagenten. Elke dag doet BAM controles of klanten betalingen hebben gedaan op hun reisdossier.
Zodra de klant de restantbetaling heeft voldaan, wordt binnen 24 uur een afrekening gemaakt naar de touroperator, die het bedrag middels een incasso van de reisagent kan innen.
Ook delen van de restantbetaling gaan door naar de touroperator, totdat de gehele (netto) reissom is voldaan.

Voordelen voor de reisagent
•    De reisagent heeft minder werk te verrichten want de afrekeningen en (credit)verrekeningen met touroperators worden, middels de bekende BAS betaalstaten, - iedere dag - geheel automatisch verwerkt.
•    Reisagent blijft volledig in de lead bij de klant.
•    Reisagent maakt de eindfactuur en bepaalt én behoudt daarmee zijn eigen marge, commissie en reserveringskosten.

Voordelen voor de touroperator
•    Touroperator beschikt (veel) eerder over de restant reissom
•    Onbekende leveringsplicht risico is aanzienlijk beperkt
•    Touroperator hoeft geen incassowerkzaamheden bij consumenten te verrichten
•    Touroperator behoudt ambassadeurs voor zijn merk

Daarbij geldt dat consumenten nog steeds betaalmethoden als contant en pin kan blijven gebruiken.

Leveranciersportal voor touroperator
De touroperator die gebruik maakt van BAM kan bij reisagenten die ook BAM geactiveerd hebben, beperkt inzage krijgen in de reisdossiers waar de touroperator is vastgelegd.
Is de boeking wel vastgelegd en zijn de facturen van de touroperator wel aanwezig met de juiste gegevens? Een touroperator mag op zijn minst verlangen dat dit in orde is bij de reisagent.

Overeenkomst met touroperator
Om BAM in te kunnen zetten, zal een touroperator voor BAM een overeenkomst met Fadiro moeten afsluiten. De dienstverlening van Fadiro bestaat dan uit het faciliteren van de BAM module voor de touroperator, inclusief de genoemde portal. 

Meer informatie
Wanneer meer informatie over BAM gewenst is, kan contact met ons opgenomen worden.

bottom of page